Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie

ul. Szkolna 14
28-200 Staszów
tel. (15) 864 30 57
kontakt@biblioteka-staszow.pl

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-09-23
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • w serwisie istnieją pliki przygotowane jako skany dokumentów papierowych bez funkcji przeszukiwania tekstu. Takie pliki (w miarę możliwości) będą sukcesywnie zamieniane na wersje dostępne cyfrowo,
 • linki — także te prowadzące do serwisów zewnętrznych — w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie,
 • pliki PDF, DOC, itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Wyłączenia

 • Na stronie znajdują się dokumenty opublikowane, które są niedostępne z uwagi na fakt, że: - pochodzą z różnych źródeł, - są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt, - opublikowane zostały na podstawie zasady przyjęte w innej instytucji, - posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, pochodzą z innych systemów. - opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Wyłączenia wynikają z przyczyn technicznych, lub wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: https://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.biblioteka.staszow.pl spełnia wymagania w 91,39%.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Cygan.
 • E-mail: kontakt@biblioteka-staszow.pl
 • Telefon: 158643057

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie
 • Adres: ul. Szkolna 14
  28-200 Staszów
 • E-mail: kontakt@biblioteka-staszow.pl
 • Telefon: 158643057

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Budynek Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Szkolna 14, budynek piętrowy, wyposażony w windę.
Wejście dla niepełnosprawnych jest po prawej stronie od wejścia głównego przez windę. Należy zadzwonić dzwonkiem umieszczonym po lewej stronie windy. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Do pomieszczeń Czytelni, Wypożyczalni, Mediateki i Oddziału dla Dzieci można wjechać na wózku inwalidzkim. Na parterze jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Budynek posiada parking z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niedowidzących. Nie ma możliwości korzystania na miejscu z tłumacza języka migowego.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Filia Biblioteczna w Wiśniowej mieści się w budynku Pałacu Hugona Kołłątaja – Wiśniowa 111, na parterze. Budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niedowidzących.
Do pomieszczeń biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma możliwości z korzystania na miejscu z tłumacza języka migowego.

Filia Biblioteczna w Koniemłotach — lokal mieści się w budynku szkoły podstawowej ul. Staszowska 7.
Wejście główne do budynku szkoły posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, ale w holu prowadzącym do biblioteki są schody. Do biblioteki można także wejść bocznym wejściem, które nie ma podjazdu.
W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niedowidzących.
Do pomieszczeń biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma możliwości z korzystania na miejscu z tłumacza języka migowego.

Filia Biblioteczna w Kurozwękach – lokal mieści się w budynku szkoły podstawowej, Kurozwęki ul. Szydłowska 9.
Budynek szkoły nie posiada podjazdu ani wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niedowidzących.
Do pomieszczeń biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma możliwości z korzystania na miejscu z tłumacza języka migowego.

Filia Biblioteczna w Sztombergach – lokal mieści się na pierwszym piętrze w budynku szkoły podstawowej, Mostki 56. Wejście do biblioteki znajduje się z tyłu budynku, brak podjazdu oraz wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niedowidzących.
Do pomieszczeń biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma możliwości z korzystania na miejscu z tłumacza języka migowego.

Filia Biblioteczna w Wiązownicy-Kolonii – lokal mieści się na parterze w budynku Świetlicy "Jutrzenka", Wiązownica-Kolonia 90.
Brak podjazdu oraz wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niedowidzących.
Do pomieszczeń biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma możliwości z korzystania na miejscu z tłumacza języka migowego.


Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Oprogramowanie oraz sprzęt dla osób niedowidzących:

SuperNova Magnifier & ScreenReader to program powiększający obraz na ekranie monitora i udźwiękawiający system operacyjny komputera PC oraz zainstalowane na nim aplikacje, a także wyposażający komputer w brajla. Dzięki szerokiej funkcjonalności SuperNova stanowi rozwiązanie odpowiednie dla osób oczekujących wysokiej jakości powiększenia obrazu oraz wsparcia w postaci profesjonalnego, pełnego udźwiękowienia i brajla.

Dolphin Large Print Keyboard to klawiatura stworzona z myślą o użytkownikach programu SuperNova. Została ona wyposażona w 18 klawiszy szybkiego dostępu do najczęściej używanych funkcji.


Deklaracja dostępności aplikacji e-biblioteka MATEUSZ (Android)

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej e-biblioteka MATEUSZ.

 • Data publikacji aplikacji mobilnej: 2022-05-22
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

 • Brak możliwości zmiany orientacji aplikacji na poziomą,
 • część funkcji nie jest dostępna za pomocą klawiatury zewnętrznej.

Wyłączenia

 • Mapa rozmieszczenia placówek jest wyłączona z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-05-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie.
 • E-mail: kontakt@biblioteka-staszow.pl
 • Telefon: 158643057

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Inne informacje i oświadczenia

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

26-03-2024, BPMiG w Staszowie
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.