Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie

ul. Szkolna 14
28-200 Staszów
tel. (15) 864 30 57
kontakt@biblioteka-staszow.pl

O bibliotece

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2022 – 137275 woluminów.
Biblioteka oferuje literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych; literaturę popularnonaukową z różnych dziedzin wiedzy; czasopisma bieżące.
Biblioteka prowadzi katalogi: alfabetyczny, rzeczowy i tytułowy.
Od maja 2005 roku tworzony jest katalog komputerowy.
W Bibliotece dostępne są także kartoteki, m.in. recenzji książek, literatury dotyczącej regionu, literackiej Nagrody Nobla, form pracy z czytelnikiem, recenzji filmów.
Z okazji 480 rocznicy nadania praw miejskich dla miasta Staszowa w Bibliotece powstało zestawienie bibliograficzne wydawnictw zwartych pt. „Staszów w zbiorach Biblioteki Publicznej”. Jest ono dostępne także na stronie internetowej STASZÓW W ZBIORACH BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ.

Zadania statutowe:
Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.
Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
- gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;
- prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej;
- popularyzacja książki i czytelnictwa;
- współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;
- doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

24-01-2023, BPMiG w Staszowie
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.